Zemřel, abys ty mohl žít!

Vysněné volno, vůně beránka, hodně jídla. Konečně si můžeme sednout v teple domova a odpočinout. On nemohl. Nikdy si neudělal volno. Protože pořád myslel na nás. Uzdravoval, staral se o nás a NIKDY NEŘEKL NE!Tak proč my si na něho ani nevzpomeneme? Proč zapomínáme na pravou podstatu Velikonoc?

Možná, že to nevíš, možná ti to nikdo neřekl. Možná jsi o Velikonocích sám, trápíš se a myslíš, že svět je nespravedlivý. Pamatuj! Nikdy nejsi sám. On je pořád s tebou. Jmenuje se Ježíš a MILUJE TĚ. Z té veliké lásky byl ochoten za tebe zemřít. Mučili ho, bili, bylo jim jedno, že už nemá sílu, že je unavený a skrvácený. Vzali velké hřebíky a přitloukli ho na kříž!

Ježíš umřel, aby ty i já jsme mohli žít. Vzal na sebe všechno zlo a všechen hřích. Svoji krví smyl to, za co se tolik stydíš. Víš, že děláš špatné věci. Víš, že hřešíš. Nejsi dokonalý. Je tu ale někdo, kdo dokonalý je. Někdo, kdo nepočítá tvé chyby, protože Tě miluje! Měl jsi zemřít. Měl jsi trpět stejně jako On. Jeho láska tě však osvobodila. Už se nemusíš bát. Ježíš zemřel, aby ty jsi mohl mít život věčný !

Možná v Něho nevěříš, možná pro tebe nic neznamená. Ty ale pro Něho znamenáš hodně!! Každý den na Tebe čeká. Čeká, aby tě mohl obejmout, aby ti mohl říct, jak moc tě miluje. On tě zná a bude znát, přestože ty nechceš znát Jeho.

Můžeš Ho odmítnout, ale než to uděláš, odpověz si na otázku : Jsi hoden odpuštění a lásky? To, co jsi udělal nebylo správné a ty to víš. Přesto ti Bůh skrze Ježíše Krista chce odpustit. Chce tě zbavit té tíhy. Opravdu mu to nechceš dovolit?
Vzpomeň si o Velikonocích, co pro tebe Ježíš udělal. Neříkej sám sobě, že mu nechceš dát šanci. Raději popřemýšlej o tom, proč tomu tak je. Proč nechceš svěřit svůj život někomu, kdo byl ochoten za tebe zemřít?1 komentář:

Děkuji za komentář :) Přeji krásný zbytek dne!